crane, construction crane, boom-2537934.jpg

Żurawie wieżowe to jedne z najważniejszych i największych maszyn budowlanych, odgrywające kluczową rolę w dużych projektach budowlanych. Oto kilka podstawowych informacji na temat żurawi wieżowych:

Charakterystyka żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe to stacjonarne urządzenia dźwigowe charakteryzujące się znaczną wysokością oraz dużym zasięgiem roboczym, co umożliwia efektywne przenoszenie ciężkich ładunków na znaczne odległości zarówno w pionie, jak i w poziomie. Konstrukcja tych żurawi składa się z wysokiej wieży (masztu) oraz wysięgnika (jib), który obraca się wokół osi pionowej, umożliwiając precyzyjne manewrowanie ładunkiem.

Wieża żurawia jest zazwyczaj segmentowa, co pozwala na dostosowanie jej wysokości do specyfiki projektu budowlanego. Wysięgnik może być poziomy lub nachylony i jest wyposażony w wózek jezdny, który przemieszcza się po jego długości, umożliwiając dokładne pozycjonowanie ładunku. Obrót wysięgnika wokół wieży realizowany jest za pomocą mechanizmu obrotowego umieszczonego na szczycie masztu, zapewniając szeroki zasięg roboczy.

Żurawie wieżowe są najczęściej stosowane na placach budowy dużych budynków, wieżowców oraz innych konstrukcji o znacznej wysokości i złożoności. Ich stabilność zapewniają solidne fundamenty betonowe lub specjalne kotwy tracone, które integrują żuraw z konstrukcją wznoszonego budynku. Dzięki temu możliwe jest podnoszenie i przenoszenie ciężkich elementów konstrukcyjnych na dużych wysokościach, co jest niezbędne przy realizacji wielkopowierzchniowych projektów budowlanych.

Wysokość podnoszenia oraz wysięg żurawia są kluczowymi parametrami wpływającymi na jego wydajność i funkcjonalność. Wysokość podnoszenia definiuje maksymalną odległość pionową, na jaką żuraw może unieść ładunek, natomiast wysięg określa odległość horyzontalną pomiędzy osią obrotu a hakiem dźwigowym. Te parametry determinują zdolność żurawia do obsługi różnych stref roboczych na placu budowy.

Żurawie wieżowe mogą być wyposażone w różne typy wysięgników, w tym wysięgniki poziome (główne) oraz wysięgniki pomocnicze (Luffing jib), które mogą być ustawiane pod różnymi kątami. Luffing jiby pozwalają na pracę w ograniczonych przestrzeniach, gdzie standardowy wysięgnik poziomy byłby niewystarczający.

Podsumowując, żurawie wieżowe stanowią niezbędne narzędzie w nowoczesnym budownictwie, umożliwiając efektywne i bezpieczne podnoszenie oraz transportowanie ciężkich materiałów budowlanych na dużych wysokościach. Ich konstrukcja i parametry techniczne pozwalają na dostosowanie do specyficznych wymagań każdego projektu budowlanego, co czyni je wszechstronnymi i niezastąpionymi maszynami w branży budowlanej​.

Rodzaje żurawi wieżowych

 1. Żurawie wieżowe stacjonarne: Montowane w jednym miejscu na dłuższy okres, zwykle na fundamentach betonowych. Idealne do długoterminowych projektów budowlanych, gdzie żuraw nie musi się przemieszczać.
 2. Żurawie wieżowe na kotwie traconej: Łączone z konstrukcją budynku, co pozwala im podnosić bardzo ciężkie ładunki na dużą wysokość.
 3. Żurawie wieżowe samojezdne: Montowane na specjalnym podwoziu, które pozwala na ich przesuwanie po placu budowy. Często używane w miejscach, gdzie konieczne jest przenoszenie żurawia w miarę postępu prac​​.

Zastosowania żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe są niezbędne w budownictwie wielkopowierzchniowym, w tym:

 • Wznoszenie wysokich budynków, gdzie wymagane jest przenoszenie materiałów budowlanych na znaczne wysokości.
 • Montaż dużych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.
 • Prace w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie kompaktowe i mobilne żurawie nie są w stanie dotrzeć.

Zalety i ograniczenia

Zalety:

 • Duża wysokość podnoszenia i zasięg roboczy.
 • Wysoka nośność, umożliwiająca przenoszenie ciężkich ładunków.
 • Stabilność i bezpieczeństwo pracy dzięki mocnemu zakotwiczeniu.

Ograniczenia:

 • Wysokie koszty montażu i demontażu.
 • Wymagania dotyczące fundamentów i infrastruktury.
 • Ograniczona mobilność w porównaniu do żurawi samojezdnych​.

Podsumowanie

Żurawie wieżowe są kluczowym elementem wyposażenia na dużych placach budowy, umożliwiając skuteczne i bezpieczne przenoszenie materiałów na duże odległości i wysokości. Ich wybór zależy od specyfiki projektu budowlanego, wymagań dotyczących wysokości podnoszenia, zasięgu oraz nośności.

Shopping Cart